Využití ZPS ve vědecko-výzkumných institucích

Od izolovaných týmů po komplexní centra, veřejnoprávní i komerční – pořizovanou obrazovou dokumentaci je nutné kvalitně třídit, upravovat, sdílet či zálohovat.

  • zpracování obrazové dokumentace výzkumných projektů
  • zpracování vybraných obrázků pro prezentační účely – publicita v médiích, PPT prezentace, časopis ústavu, webová prezentace aj.
  • zpracování interní fotodokumentace instituce – evidence zaměstnanců, majetku a škod na něm, dotační projekty aj.
  • příprava obrazových podkladů pro vzdělávání zaměstnanců
  • skenování a úprava skenovaných dokumentů
Precizace fotografických dat Hromadné porovnávání a selekce Doplňování popisků a metadat Archivace a prohledávání dokumentace
Precizace fotografických dat Precizace fotografických dat