Využití ZPS v institucích veřejné správy

Od malých radnic po ministerstva – úřady, bezpečnostní sbory a další státní organizace zápasí s často povinnou fotodokumentací a potřebují kvalitní nástroj na její zpracování.

  • zpracování interní fotodokumentace – evidence průběhu nebo výsledku vlastní činnosti, spravovaného majetku a škod na něm, evidence zaměstnanců, dotační projekty, kronika aj.
  • zpracování fotek pro prezentační účely – public relations, webová prezentace, vlastní časopis aj.
  • příprava obrazových podkladů pro vzdělávání zaměstnanců
  • skenování a úprava skenovaných dokumentů

Zobrazit stránku s dalšími podrobnostmi

Evidence spravovaného majetku Dokumentace škod Propagace realizovaných projektů Dokumentace akcí pro veřejnost
Evidence spravovaného majetku