Využití ZPS ve firmách poskytujících služby

Od živnostníků po nadnárodní korporace, od manikúry přes pojištění a muzeum až po telekomunikace – fotky jsou součástí pracovní náplně mnoha zaměstnanců a ti je musejí nějak organizovat a editovat.

  • zpracování fotek pro prezentační účely – katalog, webové stránky, reklama, public relations, PPT prezentace, firemní časopis aj.
  • zpracování interní fotodokumentace firmy – evidence průběhu nebo výsledku vlastní práce, evidence zaměstnanců, majetku a škod na něm, dotační projekty aj.
  • příprava obrazových podkladů pro vzdělávání zaměstnanců
  • skenování a úprava skenovaných dokumentů
Příprava referenčních fotografií Dokumentace poskytovaných služeb Evidence majetku organizace Fotodokumentace života firmy
Příprava referenčních fotografií Příprava referenčních fotografií