Podmínky vzdálené podpory pro uživatele ZPS X

Rozhodli jste se požádat tým uživatelské podpory společnosti Zoner Software a.s. (dále jen “ZPS X”) o poskytnutí uživatelské pomoci na dálku. Před tím, než se tým uživatelské podpory pokusí vyřešit váš problém, musíte stáhnout a spustit program, který umožní vzdálený přístup na váš počítač, a přijmout níže uvedené podmínky upravující poskytnutí uživatelské pomoci na dálku.

Uživatelskou pomoc na dálku není možné poskytnout bez spuštění specializovaného softwaru a bez vašeho souhlasu s níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky ošetřují skutečně extrémní případy, z naší zkušenosti 99,99 % připojení vzdálené podpory proběhne naprosto bez problémů.

  1. Přijetím těchto podmínek berete na vědomí, že vzdálený zásah může způsobit ve vzácných případech poškození dat a/nebo softwaru na vašem počítači. Proto ZPS X doporučuje, abyste si důležitá data ze svého počítače zálohovali před spuštěním uživatelské podpory na dálku. Pokud data nezazálohujete, vystavujete se možnosti nenávratné ztráty takových dat. Vzhledem ke skutečnosti, že jste byli na možnost případné ztráty dat dopředu upozorněni a že vám bylo doporučeno data zálohovat před poskytnutím technické podpory na dálku, ZPS X nebude za případnou ztrátu dat nést zodpovědnost.
  2. Po nainstalování klientského počítačového programu TeamViewer bude možné vytvořit bezpečný a šifrovaný kanál, který spojí pracovníka týmu uživatelské podpory ZPS X a váš počítač. Tento kanál může kterákoli z komunikujících stran (vy nebo ZPS X) kdykoliv přerušit. ZPS X upozorňuje, že pokud komunikaci během zásahu přerušíte, může to ve výjimečných případech způsobit případnou nefunkčnost Vašeho Zoner Photo Studia X a/nebo počítače.
  3. Výrobce klientského počítačového programu TeamViewer poskytuje svůj software bezplatně a nezodpovídá za žádné následky způsobené jeho používáním ani chybami.
  4. Tým uživatelské podpory ZPS X je seznámen s funkcemi klientského počítačového programu TeamViewer.
  5. ZPS X vás však musí výslovně upozornit, že ani při zachování nejvyšší možné opatrnosti není možné úplně vyloučit možnost vzniku materiálních či nemateriálních škod v souvislosti s uživatelskou pomocí na dálku. Tyto škody mohou vzniknout v důsledku výpadku spojení mezi Vaším počítačem a pracovištěm týmu uživatelské podpory ZPS X, kombinací účinku počítačových infiltrací, softwaru, hardwaru a jiných faktorů.