ZPS X – informace o aktualizacích

Aktualizace na sestavení 150změnystáhnout aktualizaci
Aktualizace na sestavení 147změny
Aktualizace na sestavení 145změny
Aktualizace na sestavení 143změny
Aktualizace na sestavení 141změny
Aktualizace na sestavení 140změny
Aktualizace na sestavení 93změny
Aktualizace na sestavení 84změny
Aktualizace na sestavení 83změny
Aktualizace na sestavení 82změny
Aktualizace na sestavení 74změny
Aktualizace na sestavení 72změny
Aktualizace na sestavení 71změny
Aktualizace na sestavení 61změny
Aktualizace na sestavení 60změny
Aktualizace na sestavení 51změny
Aktualizace na sestavení 49změny
Aktualizace na sestavení 48změny
Aktualizace na sestavení 40změny
Aktualizace na sestavení 39změny
Aktualizace na sestavení 38změny
Aktualizace na sestavení 30změny
Aktualizace na sestavení 29změny
Aktualizace na sestavení 28změny
Aktualizace na sestavení 22změny
Aktualizace na sestavení 21změny
Aktualizace na sestavení 20změny
Aktualizace na sestavení 14změny
Aktualizace na sestavení 13změny
Aktualizace na sestavení 11změny
Aktualizace na sestavení 7změny
Aktualizace na sestavení 5změny

Novinky v sestavení 150

 • Vyvolat - vyřešen problém se zadáváním číselných hodnot parametrů z klávesnice a přechodem na další parametr klávesou TAB
 • Vyvolat - vyřešen problém s parametrem Stíny při vybraných více obrázcích
 • Editor - vyřešen problém s transformací nesvázané masky
 • Vytvořit - Video - vyřešen problém s hlasitostí zvuku při přechodovém efektu mezi dvěma videi
 • Další drobné opravy a vylepšení

Novinky v sestavení 147

 • Správce - Odstraněny problémy při otevírání obrázků z Průzkumníka Windows a zapnutým seskupováním RAW a JPG
 • Správce - odstraněny problémy při změně Uživatelských informací
 • Vyvolat - Retušovací štětec - odstraněny problémy při překreslování retušované oblasti
 • Vyvolat - odstraněn občasný problém s přechodem na jiný soubor při práci se seskupenými soubory RAW a JPG
 • Vyvolat - opraveno občasné zamrznutí při použití automatické expozine na některých souborech
 • Vytvořit - Video - odstraněny problémy při ovládání zrychlení klipů
 • Editor - Zkapalnění - Obličej - dvojité kliknutí na popisek před parametry očí nyní nastaví výchozí hodnoty
 • Další drobné opravy a vylepšení

Novinky v sestavení 145

 • Vyvolat - vyřešen problém s otevíráním souborů na síťových discích
 • Vyvolat - vyřešen pád při práci s klonovacím razítkem
 • Vyvolat - Srovnání linií - opravena špatná barva pozadí při zdeformovaném obrázku
 • Vyvolat - Srovnání linií - opraveny problémy při otáčení snímku
 • Správce - RAW + JPEG - vyřešeny problém při přepínání preferovaného souboru
 • Správce - vyřešen pád ve funkci Oříznout video
 • Správce - opraven problém s funkcí Třídění obrázků
 • Vytvořit - opraven problém se zobrazením seznamu uložených projektů na některých konfiguracích
 • Vytvořit - Video - vyřešeny problémy při generování videa
 • Další drobné opravy a vylepšení

Novinky v sestavení 143

 • Správce - vyřešen občasný pád při mazání seskupených souborů RAW+JPG
 • Vyvolat - srovnání linií - vyřešen problém se zobrazením ořezových značek
 • Tisk jednoho obrázku - vyřešen problém s tiskem obrázků s průhledností
 • Zoner Photo Cloud - vyřešen problém se zobrazováním chybových hlášení
 • Vyřešen problém s ikonami zaregistrovaných typů souborů
 • Vytvořit - Video - přidána podpora zvukových souborů M4A
 • Další drobné opravy a vylepšení

Novinky v sestavení 141

 • Vyvolat - Ořez - opraven problém s otáčením náhledu
 • Vyvolat - opraven problém s občasným přechodem na jiný obrázek po změně parametrů
 • Vyvolat - opraven problém s otevíráním některých souborů s nedestruktivními úpravami ze starších verzí ZPS
 • Správce - Získat ze skeneru - opraven problém s uložením obrázku bez přípony

Novinky v sestavení 140


Opravy v sestavení 93

 • Vytvořit - Video - vylepšena podpora formátů MOV a WAV
 • Správce - vyřešeny problémy při sdílení fotek pomoci DLNA Media serveru
 • Vyvolat - opraven problém se šířkou přechodu v Kruhovém filtru
 • Vyvolat - opraven problém s odstraněním chromatické vady pomocí LCP profilu
 • Vytvořit - Fotokniha - opraveny problémy se změnou rozložení stránky a přidáváním textu
 • Vytvořit - opraven problém se zobrazováním počtu použitých fotek ve filmovém pásu

Opravy v sestavení 84

 • Vytvořit - Video - vyřešen problém s nastavením Pan&Zoom efektu
 • Vytvořit - Video - vyřešen problém se zvukem v souborech MTS
 • Vytvořit - Video - vylepšena kompatibilita formátu MOV
 • Vyvolat - vyřešen problém se špatně překreslovanou maskou při kreslení štětcem
 • Vyvolat - vyřešen problém při změně parametrů při nastavené redukci šumu
 • Správce - opraven problém se zobrazením malé mapy v panelu Informace

Opravy v sestavení 83

 • Správce – opraven problém se zobrazením malé mapy v panelu Informace
 • Vyvolat - Presety – opraven problém s pořadím exportovaných presetů
 • Vyvolat – opraven problém při vyrovnání bílé pomocí kapátka u obrázků na výšku
 • Vyvolat – opraven problém se zobrazením fotek focených na výšku ve formátu CR3
 • Vytvořit - Video – opraven problém se zobrazováním dialogového okna při přidávání více obrázků do stopy
 • Vytvořit - Video – byla zvýšena kvalita exportovaných videí
 • Zoner Photo Cloud – nefungovalo správně řazení podle přípony
 • Import – opraven problém s indexací naimportovaných složek do Katalogu
 • Prohlížeč – opraven problém s více monitory - po minimalizaci se Prohlížeč maximalizoval vždy na hlavním monitoru
 • Další drobné opravy a vylepšení

Novinky v sestavení 82

 • Vytvořit – Video – Nový nástroj na vytváření a střih videí ve více stopách
 • Vyvolat – Vylepšení práce s presety – import, export, organizace do složek, oblíbené presety
 • Zoner Photo Cloud – možnost přidání do Katalogu, zrychlení uploadu

Opravy v sestavení 74

 • Vytvořit - opraveny problémy s chybějícím písmem na Windows 7
 • Export - opraven problém s ukládáním do formátu HEIF
 • Export - opraven problém při ukládání na síťových složkách
 • Správce - Navigátor - opravena chyba při přetahování RAW souborů do seznamu klíčových slov
 • Editor - opraveno ukládání metadat u fotek z fotoaparátů Pentaxu
 • Vyvolat - opraven špatný poměr náhledu u oříznutých fotek uložených na Zoner Photo Cloudu

Opravy v sestavení 72

 • Zoner Photo Cloud - opraveny problémy v modulu Vyvolat na Windows 7
 • Editor - Přechodový filtr - opraveno převrácení efektu
 • Správce - OneDrive - opraveno mazání souborů uložených pouze online
 • Vyvolat - opraveny problémy s profilem fotoaparátu při kopírování nastavení
 • Vyvolat - opraveno nastavení aktuálního nastavení parametrů jako výchozí
 • Vytvořit - Pohlednice - opraveno zadávání některých znaků v adrese

Novinky v sestavení 71

 • Zoner Photo Cloud
 • Další vylepšení a opravy chyb

Opravy v sestavení 61

 • Vyvolat - opraveny pády a zatuhnuti v modulu Vyvolat
 • Správce - opraveno chybné zobrazení při otáčení RAW souborů
 • Filtry - Text do obrázku - opraveno chybné zobrazení při použití vodoznaku
 • Editor - nástroj Žehlička - opraven pád při použití na obrázcích v odstínech šedi
 • Správce - Hromadný filtr - v panelu chyběl posuvník při větším množství přidaných filtrů

Novinky v sestavení 60

 • Editor - Skupiny vrstev - možnost organizace složek do skupin
 • Editor - Vrstvy - výběr více vrstev
 • Editor - nové panely pro Úpravy a Vlastnosti vrstvy
 • Vyvolat - chytré náhledy pro rychlejší otevírání RAW souborů v modulu Vyvolat
 • Vyvolat - nové presety včetně nových režimů automatického vylepšení
 • Vyvolat - nová sekce Fotoaparát a Objektiv pro pohodlnější práci s profily fotoaparátu a objektivu
 • Další vylepšení a opravy chyb

Opravy v sestavení 51

 • Editor - odstraněny problémy s výběrem obrázku v 16bitové barevné hloubce
 • Vyvolat - opraveno špatné vykreslování štětcového filtru u obrázků na výšku
 • Vyvolat - odstraněny problémy s parametrem Polarizace při vybraných více obrázcích
 • Vytvořit - Video - opraven pád při oříznutí videa
 • Vytvořit - Koláž - odstraněny problémy se zarovnáním textu
 • Vytvořit - přidána nová písma
 • Další drobné opravy a vylepšení

Opravy v sestavení 49

 • HEIF - odstraněny problémy s otáčením obrázků v Průzkumníku
 • HEIF – při exportu se nepřiřadil vybraný barevný prostor
 • Další drobné opravy a vylepšení

Novinky v sestavení 48

 • Vyvolat - nový nástroj Vyhlazovací štětec – např. pro vyhlazení pleti
 • Vyvolat - Retušovací štětec - nová volba Vyvolat – Retušovací štětec – nová volba Klonování struktury
 • Vyvolat a Editor - Nový parametr Polarizace pro simulaci polarizačního filtru
 • Editor - výběr zdroje při Klonování a Retušovacím štětci
 • HEIF - experimentální podpora formátu HEIF
 • Onedrive - Windows 10 - kontextové menu na miniaturách pro ovládání online/offline stavu souborů
 • Náhled - vyrovnávací paměť pro náhledy v plném rozlišení (1:1)
 • Vytvořit - Fotokniha - nové šablony, větší možnosti práce s obrázky a texty
 • Další vylepšení a opravy chyb

Opravy v sestavení 40

 • Vytvořit - přidána možnost objednat kalendáře na šířku
 • Vytvořit - Video - špatný poměr stran u některých videí
 • Vytvořit - Video - vylepšena podpora videí na Windows 7
 • Editor - Tisk - opraveno prázdné dialogové okno při tisku na některých PC s Windows 10
 • Další drobné opravy a vylepšení

Opravy v sestavení 39

 • Editor - Rychlé úpravy - opraveno nefunkční kapátko pro vyvážení bílé
 • Editor - opraven pád při použití filtru Expozice v Hromadném filtru
 • Vytvořit - po nahrání uloženého projektu se nezobrazovaly vložené obrázky
 • Vytvořit - opraven občasný pád při změně formátu
 • Opraveno větší zatížení procesoru při práci se ZPS, pokud není dostupné připojení k internetu

Novinky v sestavení 38

 • Vyvolat - nové nedestruktivní nástroje - Retušovací štětec a Klonovací razítko
 • Editor - Vrstvy úprav - nové parametrické vrstvy pro bezztrátové úpravy
 • Vytvořit - Indexové tisky - nový typ výstupu, tisk více fotek s popisky
 • Vytvořit - Video - kromě obrázků lze do projektu vložit i video
 • Editor - podpora přítlaku pro grafické tablety
 • Onedrive - podpora "online-only" souborů ve Windows 10
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb

Opravy v sestavení 30.

 • Vyvolat - Štětcový filtr - opraveny problémy při použití parametru Zřetelnost
 • Správce - Navigátor - nově vytvořené složky se přidávaly do Oblíbených složek
 • Editor - Vyplnit podle okolí - opraven pád při vybrání více jak 50 % obrazu
 • Vytvořit - opravena chyba při tisku na Windows 7
 • Další drobné opravy

Opravy v sestavení 29.

 • Opraveny pády aplikace při startu nebo ukončení programu na některých konfiguracích
 • Opraveno nefunkční zobrazování přepalů na některých konfiguracích

Novinky v sestavení 28

 • Náhled – zobrazení více vybraných souborů
 • Vyvolat – podpora úprav více vybraných souborů
 • Vyvolat – vylepšení parametru Zřetelnost
 • Vytvořit – možnost objednaní tisku klasických fotek na papír
 • Video – funkce pro oříznutí videa
 • Sdílet – podpora služby Pixbuf pro správu sdílení fotek na sociálních sítích
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb

Opravy v sestavení 22

 • Vyřešen problém s aktivací galerie Zonerama

Opravy v sestavení 21

 • Editor - Rychlé úpravy - neukládalo se poslední použité nastavení
 • Editor - Rychlé úpravy - v některých případech špatně fungovala změna parametrů pro světla a stíny
 • Editor - Kouzelná hůlka - opraven občasný pád při kliknutí mimo obrázek
 • Správce - Panel informací - GPS - nešlo upravit nadmořskou výšku
 • Správce - Panel informací - opraven občasný pád při změně informací u více vybraných souborů
 • Správce - Náhled - nefungovala klávesová zkratka F3 (Prohlížeč)
 • Vyvolat - Štětcový filtr - nefungovalo kapátko pro výběr barvy
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb

Novinky v sestavení 20

 • Vyvolat - nový nástroj Štětcový filtr
 • Vyvolat - nové automatické vylepšení fotek
 • Editor - nová funkce Zpřesnit výběr dostupná u všech výběrových nástrojů
 • Editor - Rychlé úpravy - zrychlené překreslení náhledu při změně parametrů
 • Mapa - práce s tracklogem přímo v režimu Mapa ve Správci, nový mapový podklad OpenStreetMaps.
 • Sdílení - nové možnosti pro sdílení na Facebook - na spravované stránky nebo do zpráv
 • Správce - Přiřazení hodnocení, značky a GPS souřadnic na více souborech probíhá na pozadí
 • Správce - Navigátor - podpora OneDrive for Business
 • Správce - panel Informace - automatické doplňování textů pro položky Název, Popis, Klíčová slova, a GPS lokace
 • Správce - Rychlé vyhledávání - možnost vyhledat soubory bez přiřazených GPS souřadnic
 • Správce - možnost zkopírovat kompletní diskovou cestu k obrázku (z kontextového menu na miniatuře)
 • Editor - nová funkce Exportovat do PDF
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb

Opravy v sestavení 14

 • Správce - nezobrazovaly se miniatury obrázků v některých dialogových oknech a průvodcích (např. Panoramata a Hromadný filtr)
 • Správce - panel Informace - nešel změnit text u polí Autor a Copyright
 • Správce - panel Informace - nešly zadat speciální znaky pomocí kombinace kláves Alt+číslo
 • Vytvořit - nefungoval export do formátu GIF

Opravy v sestavení 13

 • Editor - Okraje a rámečky - nedocházelo ke zvětšení obrazu o přidaný rámeček
 • Editor - u některých nástrojů (např. Štětec) se nepamatovala poslední použitá barva
 • Editor - Deformační mřížka a Volná deformace - v některých případech se při použití v obraze objevovaly chyby v průhlednosti obrázku
 • Vyvolat - Přechodový filtr a Kruhový filtr - na monitorech s nižším rozlišení se v panelu nezobrazovala potvrzovací tlačítka
 • Další drobné opravy

Novinky v sestavení 11

 • Editor - Efekty vrstev, možnost kopírování/vložení efektů mezi vrstvami
 • Editor - nástroje Vložit tvar a Vložit čáru
 • Editor - nástroje Deformační mřížka a Volná deformace
 • Editor - nové retušovací nástroje Zesvětlit a Ztmavit
 • Editor - nový kreslící nástroj Přechod - pro kreslení lineárního, kruhového a úhlového barevného přechodu
 • Editor - Vrstvy - miniatury vrstev a masek v seznamu vrstev
 • Editor - Vrstvy - možnost zobrazit masku vrstvy v několika režimech
 • Editor - Vrstvy - možnost převodu výběru na masku a naopak
 • Editor - Vrstvy - snadnější výběr bílého a černého štětce při kreslení do masky
 • Editor - Vrstvy - Zobrazit/skrýt ostatní vrstvy (Ctrl + klik na ikonku pro viditelnost vrstvy)
 • Editor - Vrstvy - Vložit barevnou vrstvu - rychlá možnost vložení nové vrstvy vyplněné barvou
 • Editor - automatické pojmenování textové vrstvy podle vloženého textu
 • Vyvolat - nový nástroj Kruhový filtr
 • Vyvolat - Odstranění šumu - přidáno pokročilé nastavení
 • Vyvolat - Dostření - nová metoda Chytré doostření
 • Vyvolat - Přidání vinětace - nová metoda Expozice
 • Filtry - Doostřit - nová metoda Chytré doostření - lépe pracuje s hranami v obrázcích
 • Filtry - Rozmazat - nová metoda Chytré rozmazání - nerozmazává hrany v obrázcích
 • Vytvořit - Pohlednice - tvorba a odeslání fyzických pohlednic z modulu Vytvořit
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb

Opravy v sestavení 7

 • Navigátor - nešlo přidat nové klíčové slovo
 • Vyvolat - nefungovalo nastavení parametrů HDR
 • Sdílet - nefungovalo sdílení na Twitter
 • Vytvořit - Kalendáře - opravena chyba při ukládání vlastního formátu kalendáře
 • Vytvořit - Koláž - nepoužily se vybrané fotky
 • Vytvořit - Video - při přepnutí do funkce nebyla aktivní tlačítka pro vkládání obrázků do časové osy
 • Filtry - Měkká kresba - opraven pád při některých bitových hloubkách obrázku
 • Editor - Ořez - opraven pád při otáčení obrázku
 • Editor - Panel nástrojů - nezobrazovala se bublinová nápověda pro výběrové nástroje

Opravy v sestavení 5

 • Editor - opraveno přecházení na další/předchozí obrázek pomocí kolečka myši
 • Editor - nezobrazoval se průběh operace při použití filtrů
 • Editor - Vrstvy - problémy při přejmenování vrstvy
 • Editor – nefungovalo přejmenování souboru
 • Editor - nešly otevřít obrázky ve formátu GIF
 • Import - špatné chování volby Otočit obrázky podle EXIF
 • Export - nefungovala správně volba barevného prostoru u obrázků s nastavením z modulu Vyvolat
 • Správce - Lokace - v Navigátoru ve stromu lokací se nezobrazovaly soubory bez GPS souřadnic
 • Správce - Klíčová slova - problémy s přetahováním klíčových slov ve stromu
 • Uživatelské rozhraní - špatné překreslování panelů nástrojů po odebrání tlačítek
 • Uživatelské rozhraní - některá dialogová okna nešla potvrdit klávesou Enter
 • ZPS formát - v Průzkumníku Windows se nezobrazovaly miniatury u ZPS souborů