Energy Management System

Účelem projektu bylo vyvinout Energy Management System pro stabilizaci energetické sítě a nakládání energií, který řídí potřeby administrativních a výrobních procesů podniků s ohledem na současné trendy a nové energetické emisní cíle stanovené EU. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

  • Měření energetických průběhů v podnikových prostorách
  • Návrh řízení toku energií vzhledem k výrobě elektřiny z FVE a ukládání v bateriovém systému
  • Stabilizace sítě – před napěťovými, frekvenčními, příkonovými výkyvy
  • Implementace rychlonabíjení elektromobilů až 150 kW
  • Řešení záložního napájení kritických systémů
  • Řešení zpětného posílení distribučních špiček

Ceny stanovovány dohodou.

Bližší informace: Milan Behro, milan.behro@zoner.cz